U wilt ongevallen op uw bedrijf voorkomen

U wilt agressie op uw bedrijf voorkomen

Veilig werken begint bij de basis: een gezonde en veilige werkplek. Met een risicoanalyse, passende maatregelen en goede werkinstructies kunt u het risico op ongelukken verkleinen.

Check of uw aanpak van agressie en geweld op orde is

Agressie en geweld

U wilt dat uw werknemers gezond en veilig werken

Incidenten met agressie en geweld komen nog te vaak voor en hebben een grote impact op medewerkers. U wilt dat uw medewerkers dit soort incidenten bespaard blijven. Daarom brengt u geregeld de risico's in kaart en neemt u preventieve maatregelen. Deze zelfinspectie helpt u daarbij.

Hoe werkt het?

Hieronder kunt u uw aanpak van agressie en geweld op elf onderdelen testen, waaronder de risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E), de huisregels en de alarmprocedure. Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW. U kunt altijd stoppen met de zelfinspectie om later weer verder te gaan.