Boetes en sancties

Inspectie SZW gaat strenger optreden

Vanaf 1 januari 2013 handhaaft de Inspectie SZW volgens de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW wetgeving.
Dit betekent dat overtredingen strenger worden bestraft en boetes zijn verhoogd.

Normbedragen boetes

Hieronder kunt u de normbedragen voor de boete opzoeken die gelden als u zich niet aan de regels houdt. Heeft u naar aanleiding van een bezoek van de Inspectie SZW een brief ontvangen? Dan kunt u daarin de overtreding met de bijbehorende wetsartikelen terugvinden.

Wetgeving:

Zoeken op thema

Indien u niet precies weet welke wettekst of artikel u zoekt, kunt u ook zoeken op thema.