Boetes en sancties

Voor de door u geselecteerde artikelen gelden de onderstaande boete normbedragen:

Arbeidsomstandighedenbesluit
artikel 7.17c

boete normbedrag: vermenigvuldigen normbedrag
bij:
vermenigvuldiging normbedrag
bij ongeval dat leidt tot:

eerste overtreding herhaling 2e herhaling of ernstige overtreding blijvend letsel of opname in ziekenhuis de dood
    x2 x3 x4 x5
Gebruik mobiele arbeidsmiddelen
Artikel 7.17c lid 1
Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid beschikken.
€ 3.000,- € 6.000,- € 9.000,- € 12.000,- € 15.000,-
Artikel 7.17c lid 2
Het meerijden van werknemers op mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving is slechts toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige plaatsen.
  • Let op: overtreding van dit onderdeel wordt aangemerkt als zware overtreding.
  • Overtreding kan leiden tot een boete van € 450,- voor de werknemer
€ 9.000,- € 18.000,- € 27.000,- € 36.000,- € 45.000,-
Artikel 7.17c lid 3
Indien tijdens de verplaatsing van een arbeidsmiddel als bedoeld in het tweede lid, werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de snelheid van het arbeidsmiddel zo nodig aangepast.
  • Let op: overtreding van dit onderdeel wordt aangemerkt als zware overtreding.
  • Overtreding kan leiden tot een boete van € 450,- voor de werknemer
€ 9.000,- € 18.000,- € 27.000,- € 36.000,- € 45.000,-
Artikel 7.17c lid 4
Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar werknemers zich kunnen bevinden, beweegt, worden doeltreffende verkeersregels vastgesteld.
Soortgelijk: 7.17c lid 5, 7.17c lid 6Deze artikelen worden als soortgelijk aangemerkt.
€ 3.000,- € 6.000,- € 9.000,- € 12.000,- € 15.000,-
Artikel 7.17c lid 5
Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat zich werknemers bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving.
Soortgelijk: 7.17c lid 6, 7.17c lid 4Deze artikelen worden als soortgelijk aangemerkt.
€ 3.000,- € 6.000,- € 9.000,- € 12.000,- € 15.000,-
Artikel 7.17c lid 6
Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid van werknemers in een werkzone als bedoeld in het vijfde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken
Soortgelijk: 7.17c lid 4, 7.17c lid 5Deze artikelen worden als soortgelijk aangemerkt.
€ 3.000,- € 6.000,- € 9.000,- € 12.000,- € 15.000,-
Artikel 7.17c lid 7
Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen worden op de arbeidsplaats niet gebruikt, tenzij is gezorgd voor voldoende schone lucht.
  • Let op: overtreding van dit onderdeel wordt aangemerkt als zware overtreding.
  • Overtreding kan leiden tot een boete van € 450,- voor de werknemer
€ 9.000,- € 18.000,- € 27.000,- € 36.000,- € 45.000,-
Artikel 7.17c lid 8
Een mobiel arbeidsmiddel wordt niet eerder door de bestuurder verlaten dan nadat het is stilgezet en is zeker gesteld dat het na het verlaten niet onverhoeds in beweging komt.
€ 3.000,- € 6.000,- € 9.000,- € 12.000,- € 15.000,-

Bij de vaststelling van een boete kunnen verzwarende of matigende gronden van toepassing zijn op de definitieve vaststelling van de boete. De boete kan bij recidive worden verdubbeld en bij herhaalde recidive en ernstige overtredingen worden verdrievoudigd. Aan getoonde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Kijk voor meer informatie op www.inspectieszw.nl.