Disclaimer

Let op: Zelfinspectie is een hulpmiddel om u te helpen eerlijk, gezond en veilig te werken. Met zelfinspectie.nl kunt u uw beleid op orde brengen waar het gaat over arbeidsomstandigheden, passende werk- en rusttijden, eerlijke beloning etc. U kunt geen rechten ontlenen aan de zelfinspecties. De Nederlandse Arbeidsinspectie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar de zelfinspecties verwijzen. Ook bieden de zelfinspecties geen garantie voor een positieve uitkomst bij een inspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De antwoorden die u geeft en de gegevens die u via de zelfinspecties krijgt, zijn bestemd voor uw eigen gebruik. De Nederlandse Arbeidsinspectie registreert alleen hoe vaak een zelfinspectie wordt gebruikt.