Over Zelfinspectie.nl

Eerlijk gezond en veilig werk

Voldoet u als werkgever aan de wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig en werken?
Met onze zelfinspectietools kunt u per onderwerp controleren hoe uw bedrijf ervoor staat.

Elke zelfinspectietool bestaat uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’. U kunt deze vraag dan op een later moment alsnog beantwoorden.

U krijgt na elke stap een lijst met verbeterpunten. Nadat u een stap heeft afgerond gaat u door naar de volgende stap. Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Privacy en rechten

Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Nederlandse Arbeidsinspectie. Ook kunt u geen rechten ontlenen aan het invullen van een zelfinspectie. Lees meer in onze disclaimer.

Meer weten?

Zelfinspectie.nl behandelt vier belangrijke onderwerpen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. Wilt u meer weten over wet- en regelgeving kijk dan op Rijksoverheid.nl of neem contact op met uw brancheorganisatie. Meer informatie over de Nederlandse Arbeidsinspectie kunt u vinden op nlarbeidsinspectie.nl