Privacy

De antwoorden die u geeft blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor de website www.zelfinspectie.nl 

Voor alle privacymaatregelen die ook voor deze website geldig zijn kijk op www.inspectieszw.nl/privacy