Toegankelijkheid

Iedereen moet de informatie op zelfinspectie.nl gemakkelijk kunnen gebruiken. Ook bijvoorbeeld blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan vooropgestelde normen. Deze normen vindt u op www.digitoegankelijk.nl .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website zelfinspectie.nl die valt binnen de werkingssfeer van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. 

De links waarop de inhoud van de website zelfinspectie.nl te vinden is:

  • het hoofddomein:
  • subdomeinen en andere domeinen die tot de website behoren:
    • geen  

Nalevingsstatus

De Nederlandse Arbeidsinspectie verklaart dat de website zelfinspectie.nl niet volledig voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In juni 2023 is de website Zelfinspectie.nl op alle succescriteria van WCAG 2.1 level AA getest door Ontwerpwerk met het resultaat, dat de website niet aan alle criteria voldoet.  Bekijk  toegankelijkheidsrapport Zelfinspectie.nl. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 7 september 2020 door / met instemming van de verantwoordelijke bestuurder: Hoofd Communicatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15 augustus 2023.

Maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de Webrichtlijnen te bevorderen:

  • Werkprocessen: toepassing van de normen van digitoegankelijk.nl is een vast onderdeel binnen de werk- processen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling).
  • Afspraken en contracten: bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de normen van digitoegankelijk.nl toe te passen.
  • Kennis en vaardigheden: onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de normen van digitoegankelijk.nl goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel.
  • Software: onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op.