Inspecteur op bouwplaats

Ongevalsonderzoek

Onderzoek en rapportage
Informatie verzamelen en analyseren
Passende maatregelen vaststellen
Verbeterplan

Ongevalsonderzoek: onderzoek en rapportage

Wanneer in uw organisatie een arbeidsongeval gebeurt, vraagt de Nederlandse Arbeidsinspectie u meestal om dit ongeval zelf te onderzoeken. U moet in dat geval een werkgeversrapportage inclusief verbeterplan opstellen. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de achterliggende oorzaken van het arbeidsongeval zijn. In het verbeterplan beschrijft u vervolgens welke maatregelen u neemt om de veiligheid in uw bedrijf te verbeteren en herhaling van het ongeval te voorkomen.  

Met deze zelfinspectie controleert u of alle onderzoekstappen zijn doorlopen en in uw rapportage en verbeterplan de juiste dingen zijn opgenomen.

Onderzoek en rapportage

U mag zelf weten hoe u het onderzoek doet en op welke manier u aan de Nederlandse Arbeidsinspectie rapporteert. Wel moeten een aantal punten worden onderzocht en beschreven. Meer informatie hierover vindt u in een uitgebreide onderzoeksinstructie op NLArbeidsinspectie.nl

Over deze zelfinspectie

Met deze zelfinspectie controleert u of u tijdens uw onderzoek alle stappen heeft doorlopen en in uw rapportage en verbeterplan de juiste dingen zijn opgenomen. De zelfinspectie begeleidt u door de 4 stappen uit het ongevalsonderzoek:

  1. Informatie verzamelen
  2. Informatie analyseren
  3. Passende maatregelen vaststellen
  4. Verbeterplan opstellen, uitvoeren, evalueren, verbeteren en weer uitvoeren

Een stap bestaat uit meerdere vragen die u met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt. Wanneer u de vraag niet direct kunt beantwoorden kiest u voor ‘Nog checken’. U kunt deze vraag dan op een later moment alsnog beantwoorden.

U krijgt na elke stap een lijst met verbeterpunten. Nadat u een stap heeft afgerond gaat u door naar de volgende stap. Wanneer alle stappen zijn afgerond heeft u een handig overzicht met al uw verbeterpunten. U kunt de zelfinspectie tussentijds stoppen en op een later moment afronden.

Deze zelfinspectie bestaat uit enkele stappen. Na het invullen ziet u welke zaken u op orde heeft en wat u nog kunt verbeteren. Begin met stap 1!