Home > Ongevalsonderzoek > Informatie analyseren

Informatie analyseren: Vraag 1 van 5

Heeft u in een tijdlijn duidelijk gemaakt welke gebeurtenissen vooraf gingen aan het ongeval?

Aan een ongeval gaat meestal een proces vooraf waaraan meerdere factoren een bijdrage leveren. Een eerste stap bij het analyseren van de verzamelde gegevens is het ordenen van de informatie. Door de verzamelde informatie te analyseren en in een tijdlijn te zetten brengt u dit in beeld. Houd bij het maken van de tijdlijn rekening met de volgende punten:

  1. Welke gebeurtenissen gingen vooraf aan het ongeval?
  2. Start bij het ongeval en werk zo ver mogelijk terug in de tijd.
  3. Zet elke gebeurtenis die met het ongeval te maken heeft in volgorde van tijd. Noteer daarbij ook de tijd waarop de gebeurtenis zich heeft afgespeeld.

Toelichting van de begrippen

  • Gebeurtenis: een actie, omissie of andere gebeurtenis
  • Ongevalsgebeurtenis: de gebeurtenis van het ongeval, bijvoorbeeld het omvallen van de ladder, een hand in de machine, het uitglijden op de vloer, etc.
  • Voorval: een gebeurtenis die zowel significant voor het ongeval als onjuist was
  • Bijdragende factor: een factor die kan hebben bijgedragen aan het plaatsvinden van een voorval, zoals onvoldoende verlichting, onjuist gereedschap, verkeerde planning, missende werkafspraken, communicatie, etc.

Meer informatie over het maken van een tijdlijn is te vinden in de onderzoeksinstructie