Home > Eerlijk werken > Beloning

Beloning: Vraag 1 van 9

Betaalt u uw werknemers voldoende loon?

Geldt er een cao voor uw bedrijf?

Dan moeten al uw werknemers minimaal het cao-loon ontvangen. Dit geldt ook voor buitenlandse arbeidskrachten, tijdelijke krachten, invalkrachten, mensen met een nulurencontract en thuiswerkers.

Geldt er geen cao voor uw bedrijf?

Dan moeten uw arbeidskrachten in ieder geval het minimumloon én het bijbehorende vakantiegeld (in de wet heet dit vakantiebijslag) ontvangen. Voor werknemers tot 21 jaar geldt het minimumjeugdloon.