Home > Gezond en veilig werken > Preventiemedewerker

Preventiemedewerker: Vraag 1 van 5

Heeft u 1 of meerdere preventiemedewerkers?

Voor kleinere organisaties is 1 preventiemedewerker vaak voldoende. Maar bij grote organisaties met meerdere vestigingen, of bij complexe werkzaamheden met veel verschillende risico's, moet u waarschijnlijk meer preventiemedewerkers aanstellen. Het kan dan nodig of handig zijn dat u de verschillende taken verdeelt.

Heeft uw organisatie 25 werknemers of minder? Dan mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker uitvoeren.