RI&E en PvA: Vraag 1 van 9

Heeft u een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA) voor uw organisatie?

Voor iedere organisatie is een schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak (PvA) verplicht.