Home > Gezond en veilig werken > Veilig en gezond gedrag

Veilig en gezond gedrag: Vraag 1 van 5

Kennen al uw medewerkers de risico's van hun werk?

Uw werknemers moeten zich bewust zijn van de risico’s van hun werk en moeten weten welke maatregelen worden genomen om deze risico’s tegen te gaan. Daarom moet u ze voorlichten en op de werkvloer controleren of de voorlichting door de werknemers is begrepen. Ook kijkt u of werknemers de afgesproken maatregelen kunnen uitvoeren.  Ook bijzondere groepen hebben de juiste voorlichting nodig. Bijzondere groepen zijn bijvoorbeeld:

  • jongeren tot 18 jaar;
  • zwangere werknemers;
  • werknemers die borstvoeding geven;
  • anderstalige werknemers;
  • ingeleend personeel;
  • stagiairs;
  • personen met een fysieke of geestelijke beperking.