Home > Werkdruk en ongewenst gedrag > Aanpak van agressie en geweld door derden

Aanpak van agressie en geweld door derden: Vraag 1 van 16

Hebben medewerkers in uw organisatie de afgelopen jaren te maken gehad met agressie en geweld door derden?

Denk bij agressie en geweld bijvoorbeeld aan:

  • Verbale agressie - uitschelden, schreeuwen of zeer fel in discussie gaan.

  • Fysiek geweld - schoppen, duwen, slaan, spugen, bijten, vernielen.

  • Psychische druk - iemand verbaal of schriftelijk bedreigen, intimideren, chanteren of vernederen.

Derden zijn alle niet-medewerkers met wie medewerkers tijdens hun werk te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan klanten, patiënten en bezoekers.