Home > Werkdruk en ongewenst gedrag > Te hoge werkdruk

Te hoge werkdruk: Vraag 1 van 13

Heeft uw organisatie een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met aandacht voor alle bronnen van werkdruk?

In uw RI&E beoordeelt u in ieder geval een aantal verschillende werkdrukbronnen die binnen uw organisatie of sector van belang zijn. Denk hierbij aan:

 • de inhoud van het werk;

 • de hoeveelheid werk;

 • werktempo;

 • werk- en rusttijden;

 • contact met leidinggevenden, collega’s en externen;

 • werk-privébalans;

 • emotioneel belastend werk;

 • bereikbaarheid door digitalisering;

 • rust- en herstelmogelijkheden;

 • ingrijpende gebeurtenissen (zoals bedrijfsongevallen).

De RI&E moet laten zien:

 • Welke groepen werknemers of functies risico lopen op een te hoge werkdruk.

 • Waar en wanneer dat risico zich vooral voordoet.