Beoordelen: Vraag 1 van 3

Heeft u het blootstellingsniveau bepaald voor alle gevaarlijke stoffen in uw bedrijf?

Het blootstellingsniveau geeft aan in welke mate uw werknemers de gevaarlijke stof binnenkrijgen. Deze waarde hangt af van 2 factoren:

  1. De concentratie gevaarlijke stof waaraan een werknemer wordt blootgesteld.
  2. Hoe vaak en hoe lang de blootstelling plaatsvindt.

 U kunt het blootstellingsniveau vaststellen op 2 manieren:

  1. Met een kwantitatieve schattingsmethode.
  2. Door te meten.

Beoordeling laten toetsen?

Bij meer dan 25 werknemers moet u uw eigen beoordeling laten toetsen door een deskundige (arbeidshygiënist of iemand met vergelijkbaar niveau). Bij minder werknemers geldt: als u een erkend RI&E-instrument gebruikt, hoeft toetsing niet. Een erkend RI&E-instrument herkent u aan het betreffende logo op Rie.nl.