Borging: Vraag 1 van 5

De situatie rondom gevaarlijke stoffen kan veranderen in uw bedrijf. Heeft u een vaste aanpak om veranderende situaties te signaleren en beheerst te maken?

Bij elke verandering moet u nagaan of uw veiligheidsmaatregelen nog voldoende zijn. Veranderingen kunnen nieuwe risico’s opleveren. U moet daarvoor passende maatregelen nemen.  Hier heeft u een aanpak voor nodig met minimaal een keer per jaar een veiligheidscheck. Het gaat om in- en externe veranderingen. 

Interne veranderingen zijn bijvoorbeeld:

  • U krijgt nieuwe werknemers;
  • Uw bedrijf schakelt ingeleend personeel in;
  • U vervangt een gevaarlijke stof in het productieproces;
  • U gaat een nieuw product maken;
  • U introduceert nieuwe beheersmaatregelen of een nieuw productieproces.

Externe veranderingen zijn bijvoorbeeld:

  • Het VIB van een gevaarlijke stof wordt herzien;
  • De grenswaarden van een stof worden aangepast;
  • Een stof komt op de lijst van CMR-stoffen;
  • Een stof komt op de autorisatielijst of op de restrictielijst.