Inventariseren: Vraag 1 van 6

Heeft u een overzicht gemaakt van alle gevaarlijke stoffen in uw bedrijf?

Inventariseer alle gevaarlijke stoffen die in uw bedrijf aanwezig zijn en die:

 • gebruikt worden;
 • gemaakt worden;
 • ontstaan tijdens het werk;
 • op voorraad zijn.

Denk o.a. aan:

 • Kankerverwekkende en mutagene stoffen;
 • Reproductietoxische stoffen;
 • Gevaarlijke stoffen met een gevaarspictogram
 • Sensibiliserende stoffen (ook wel allergenen);
 • Gevaarlijke stoffen die tijdens het werk ontstaan (denk aan: o.a. lasrook, hout- en kwartsstof, dieselmotoremissie);
 • Gevaarlijke stoffen die vrijkomen bij reacties tussen stoffen (zoals bij het mengen van hars en harder in een 2-componenten toepassing).
 • Stoffen die de technische dienst gebruikt bij reparatie en onderhoud.

Voor u begint met uw inventarisatie

Zorg altijd dat uw medewerkers zo min mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Dat kan met logische maatregelen zoals:

 • Beperk het aantal mensen dat ermee werkt;
 • Scherm de stoffen goed af;
 • Houd uw medewerkers alert;
 • Berg gevaarlijke stoffen veilig op na gebruik.