Waar let ik op bij het werken met gevaarlijke stoffen? Doorloop alle stappen en ontvang uw persoonlijke verbeterpunten.
Vrouw met helm: inspecteur op locatie met containers

Werken met gevaarlijke stoffen

Inventariseer en beoordeel alle stoffen
Neem de juiste maatregelen
Zorg voor een goede borging

Werken met gevaarlijke stoffen

Zelfinspectie ‘Werken met gevaarlijke stoffen’ helpt u om de risico’s voor het werken met
gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, de maatregelen daarop af te stemmen en de aanpak te borgen in uw organisatie.

De Inspectie SZW controleert uw bedrijf op deze punten. U kijkt met zelfinspectie als het ware
door de bril van de inspecteur naar uw eigen organisatie. Na afloop verschijnt een handige
actiepuntenlijst met eventuele verbeterpunten. U kunt altijd stoppen met de zelfinspectie
om later weer verder te gaan.

Privacy

Uw gegevens blijven geheim en uw antwoorden zijn niet toegankelijk voor de Inspectie SZW.

Specifieke vragen?

Zelfinspectie.nl is breed van opzet. Heeft u specifieke vragen? Neem dan contact op met het
informatiepunt van de Rijksoverheid.

Deze zelfinspectie bestaat uit enkele stappen. Na het invullen ziet u welke zaken u op orde heeft en wat u nog kunt verbeteren. Begin met stap 1!